درب معتقد بزرگترین تولید کننده درب های ضد سرقت و داخلی در ایران

راهنمای سفارش

راهنمای سفارش
523 شنبه, 17 خرداد 1399

روال کاری سفارش درب به صورت ذیل می باشد :

1-پس از صدور فاکتور ، تا 48 ساعت نصاب شرکت به محل مراجعه و اندازه گیری جهت فرستادن سفارش به تولید را انجام میدهد.

2-در صورتی که سفارش از محصولات دپو و فوری نباشد ، سفارش پس از گذراندن پروسه تولید و آماده شدن محصول ، جهت تسویه فاکتور و تحویل درب ، با مشتری تماس گرفته شده و سپس در صورت تسویه کامل فاکتور ، سفارش ارسال می گردد .

3-پس از تحویل درب توسط مشتری ، هماهنگی با نصاب شرکت توسط نمایشگاه انجام گرفته و با هماهنگی با مشتری نصاب به محل اعزام می گردد .